Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 €
V tvojom košíku:
V košíku nemáš žiadne produkty
Celková suma:
0,00 € s DPH
Prejsť do nákupného košíka
0,00 €
V tvojom košíku:
V košíku nemáš žiadne produkty
Celková suma:
0,00 € s DPH
Prejsť do nákupného košíka

Žargón technológií

Žargón technológií

Čo znamenajú skratky pri mobilných telefónoch.

A-GPS - Assisted GPS, vylepšená verzia GPS, získava asistenčné dáta pomocou pripojenia (napríklad GPRS, 3G), ktoré pomáhajú zariadeniu prerátavať súradnice Vašej momentálnej polohy, pri prijímaní signálov zo satelitov.
DLNA -technológia umožňujúca pripojenie na kompatibilné zariadenia v domácnosti ako TV, domáce kino a pod.
GPS - Global Position System, systém satelitov pre presné určovanie polohy, mobilné zariadenia na zemi prijíma z viacerých satelitov signály a podľa nich určuje polohu
IMEI - International Equipment Mobile Identity - 15 miestny kód slúžiaci na identifikáciu mobilného telefónu v sieti
IrDA - Infrared Data Association
OS - Operating System, operačný systém používaný v mobilných telefónoch, napríklad Android,iOS,Windows
RDS - systém určený k prenosu doplnkových informácií ako čas, názov pesničky, meno interpreta a identifikáciu stanice v sieťach FM rádiových vysielačov
SAR - hodnota rádio-frekvenčného elektromagnetického poľa vyžarovaného mobilnými telefónmi. Limit SAR pre mobilné prístroje používané verejnosťou je stanovený na 2,0 Wattu na kilogram (W/kg), na 10 g tkaniva
USB - Universal Serial Bus
WiFi - Wireless Fidelity ( IEEE 802.11), technológia umožňujúca bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov, alebo počítačov na internet
Bluetooth - technológie na bezdrôtové prepojenie dvoch a viacerých zariadení, napr. mobilných telefónov s počítačom, alebo medzi sebou
Firmware - základné programové vybavenie mobilného telefónu
Roaming - Služba umožňujúca používanie mobilného telefónu v sieti zahraničných operátorov
Quadband - Označenie mobilných telefónov schopných pracovať na štyroch frekvenciách v sieti GSM, a to 850 MHz, 900 Mhz, 1800 Mhz a 1900 MHz.
GeoTagging - Možnosť zapisovania polohy z GPS do vlastných fotografií

Displeje mobilných telefónov

TFT LCD displej
Jedná sa o pomerne lacnú technológiu vďaka čomu je jej uplatnenie možné aj v lacnejších produktoch. Pixel sa skladá z trojice filtrov, pričom každý z nich prepúšťa obmedzenú časť farebného spektra. Ku každému tomuto filtru je v technológii TFT LCD priradený jeden tranzistor, ktorým sa ovláda jeho priepustnosť. Napríklad keď má byť na displeji zobrazená iba červená farba, všetky pixely musia prepúšťať svetlo iba cez červený filter. Zelený a modrý ostávajú nepriepustné. Nastavovanie svetelnej priepustnosti je možné vďaka tekutým kryštálom, ktoré sú v tomto prípade považované za filtre. Tieto tekuté kryštály menia svoju štruktúru podľa toho, aké elektrické napätie je na nich pripojené - je tak možné dosiahnuť efekt, pri ktorom sú kryštály priepustné v pomere RGB 20:30:50, dôsledkom čoho vznikne tmavá modrá farba.

IPS LCD displej
IPS (In Plane Switching) technológia pôvodne vznikla ako riešenie pálčivých problémov TN-LCD panelov. Preusporiadaním pixelov predovšetkým zväčšila pozorovacie uhly (na prakticky plných 178° v horizontálnom i vertikálnom smere), zlepšila farebnú vernosť. Ešte aj dnešné IPS panely však za to platia daň v podobe mierne vyššej odozvy a o niečo vyššej spotreby energie.

OLED displej
OLED (organická svetlo emitujúca dióda) elektroluminiscenčná dióda v ktorej na vyžarovanie svetla z elektroluminiscenčnej vrstvy sú použité organické látky. Táto vrstva organického polovodiča sa nachádza medzi dvoma elektródami, pričom jedna z elektród býva priehľadná. OLED sa používa v celej škále výrobkov, od miniatúrnych displejov v MP3 prehrávačoch, mobilných telefónoch až po veľkorozmerové ploché zobrazovacie displeje a televízie. Rozlišujú sa dva základné typy OLED: jeden používa malé molekuly a druhý polyméry. Pridaním pohyblivých iónov do OLED vrstvy sa vytvorí svetlo emitujúca elektrochemická bunka (LEC) s mierne odlišným prevádzkovým režimom. OLED displeje sa podľa spôsobu zapojenia delia aj na pasívne (PMOLED) alebo aktívne (AMOLED). Pre OLED s aktívnou maticou (Active-matrix OLEDs - AMOLED) je nutný tenký film tranzistorov na spodnej vrstve elektród pre zapínanie a vypínanie každého pixelu, toto riešenie ale poskytuje výhodu vyššieho rozlíšenia alebo tvorbu veľkých rozmerov displejov. Diplej z OLED nepotrebuje pre svoju prevádzku podsvietenie. Na základe tohto konštrukčného rozdielu, keďže klasický LCD ho pre svoju funkciu potrebuje, je obraz z OLED displeja podstatne kontrastnejší a živší, dokáže "zobraziť" hlbokú čiernu, a najmä je podstatne tenší a ľahší. Veľkou výhodou pri konštrukcii OLED je možnosť aplikácie aktívnej elektroluminiscenčnej vrstvy na pružné podkladové médiá, čo umožňuje vytváranie pružných a ohybných displejov a zobrazovacích plôch. Klasické LCD pre funkciu potrebujú sklenený substrát, čím sa takmer vylučuje ohybnosť a pružnosť takéhoto displeja.

AMOLED displej
AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode). Existujú dva základné druhy, displeje s pasívnou matricou (PMOLED - Passive Matrix Organic Light Emitting Diode) a displeje s aktívnou matricou (AMOLED - Active Matrix Organic Light Emitting Diode). Obidve vychádzajú z technológie OLED - (Organic light emitting diode). Je to typ displeja využívajúcí technológiu organických elektroluminiscenčných diod. Displeje s aktívnou matricou sú vhodné pre graficky náročné aplikácie s veľkým rozlíšením, teda zobrazovanie videa a grafiky. Štruktúra je podobná ako u TFT LCD. Aktivácia pixelov je prevádzaná tranzistormi. Medzi výhody oproti PMOLED patrí vyššia zobrazovacia frekvencia, ostrejšie vykreslenie obrazu a nižšia spotreba. Nevýhodou je zložitejšia štruktúra displeja a teda aj vyššia cena.

Super AMOLED displej
Super AMOLED displej je na rozdiel od obyčajného AMOLED vybavený už v základe dotykovými senzormi. Ako integrovaná súčasť táto vrstva neukrajuje zo svetelnej priepustnosti a umožňuje sledovanie obrazu z väčších uhlov.

Typy sietí.

2G - 2G je skratka pre 2.generáciu bezdrôtovej telefónnej technológie mobilného telefónu. V 2G sieti nie je možné prenášať dáta, ako e-maily alebo softvér, ale iba digitálny hlasový hovor, alebo ostatné základné pomocné dáta, ako napr. dátum a čas. Technológie 2G sú rozdelené do štandardov založených na TDMA alebo CDMA v závislosti od typu multiplexu. 

3G - 3G je skratka pre tretiu generáciu mobilných technológií. Služby spojené s touto generáciou predstavujú schopnosť prenášať hlas (telefónny hovor) i dáta (sťahované dáta, e-maily, správy). Mobilné technológie 3G pracujú v pásme 2,1 GHz a umožňujú využívanie väčšieho počtu služieb, ako je napr. rýchly prenos dát (internet) pomocou nadstavby siete 3G (HSDPA - z angl. High Speed Download Package Access, ktorého teoretické maximum je 14,4 Mbit/s (2.8 MB/s). Na Slovensku spustili mobilní operátori komerčnú prevádzku sietí 3G začiatkom roka 2006: Orange 17. marca 2006, T-Mobile 25. januára 2006 a O2 18. júla 2011.

4G - 4G je skratka pre 4.generáciu technológií mobilnej komunikácie. Systém 4G, okrem bežných hlasových služieb a ostatných služieb 3G, poskytuje mobilný širokopásmový internetový prístup, napríklad pre laptopy s bezdrôtovými modemami, smartfóny a iné mobilné zariadenia. Potenciál a aktuálne aplikácie zahŕňajú mobilný prístup na internet, IP telefóniu, herné služby, mobilnú TV s vysokým rozlíšením, video konferencie, 3D televíziu a cloud computing. Komerčne sú nasadené 2 systémy 4G: Mobilný štandard WiMAX, a LTE štandard.

 

Stupne zvýšenej odolnosti

IP XY (IP 57, IP 68, ... )

Stupeň zvýšenej odolnosti (ochrany) je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa a vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kódom (International Protection) definovaným medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku. IP kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

Stupeň

X

Y

X  -  OCHRANA ZARIADENIA

Y  -  STUPEŇ OCHRANY

pred vniknutím cudzích predmetov

pred vniknutím vody

IP xy

0

0

bez ochrany

Bez ochrany

IP xy

1

1

veľkých (≥ 50 mm)

Zvisle padajúce kvapky vody

IP xy

2

2

malých (≥ 12,5 mm)

Šikmo padajúce kvapky

IP xy

3

3

drobných (≥ 2.5 mm)

Kropenie vodou (dážď)

IP xy

4

4

veľmi drobných (≥ 1 mm)

Proti striekajúcej vode

IP xy

5

5

prachom

Tryskajúca voda

IP xy

6

6

prachotesné

Intenzívne tryskajúca voda

IP xy

7

7

-

Dočasné ponorenie

IP xy

8

8

-

Trvalé ponorenie

 

Batérie

Kapacita mAh - Kapacita akumulátorových článkov sa udáva v jednotkách mAh (miliampérhodina). Čím väčšiu má článok kapacitu, tým dlhšie vydrží nabitý. Záleží však aj na veku článku. Čím je článok starší tým sa jeho vlastnosti akumulovať elektrický náboj zhoršujú.

Ni-MH (niklo-metalhydridový článok)

Kladná elektróda je z hydroxidu niklu, záporná je tvorená kovovou zliatinou. Separátor, oddeľujúci obidve elektródy obsahuje alkalický elektrolyt (hydroxid draselný). Menovité napätie je 1,2V. 

Li-Ion (lithio-iontový článok)

Sú to nejpoužívanejšie typy batérií. Namiesto niklu sa používa chemicky vysoko reaktívne a ľahko vznietiteľné lithium. Kladnú elektródu tvorí väčšinou lithiokobaltový oxid. Záporná je tvorená zlúčeninami uhlíka a grafitu. Menovité napätie je 3,6 V. Elektrolyt tvoria agresívne organické rozpúšťadlá (propylen alebo etylenkarbonát). V obale akumulátoru býva zaliaty mikročip s potrebnými senzormi, ktorý zabraňuje prehriatiu a vznieteniu článku v prípade jeho prebitia. 

Li-Pol (lithio-polymerový článok)

Líthiopolymerový akumulátor používa namiesto tekutého elektrolytu elektrolyt pevný. Katóda pozostáva z oxidu lithia a kobaltu alebo z oxidu lithia, niklu a kobaltu. Anódu tvoria zlúčeniny grafitu. Rovnako ako u typu Li-Ion je menovité napätie 3,6 V. 

Hups! Niečo sa pokazilo. Obnov stránku a skús to znova, prosím.